Case Study

DISKOVER


Autoryzowane Case Study oznacza, iż zawiera on autoryzowane wypowiedzi osób, które ze strony klienta uczestniczyły w projekcie. Jest to potwierdzenie, iż zostały zrealizowane założenia projektowe, które nasi klienci definiowali jako cele projektu.


Zobacz Case Study (pliki .pdf)