Warning: Use of undefined constant s - assumed 's' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /so-lib/f0.php on line 396

Warning: Use of undefined constant s - assumed 's' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /so-lib/f0.php on line 397

Warning: Use of undefined constant s - assumed 's' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /so-lib/f0.php on line 397

Warning: Use of undefined constant s - assumed 's' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /so-lib/f0.php on line 398

Warning: Use of undefined constant s - assumed 's' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /so-lib/f0.php on line 399

Warning: Use of undefined constant s - assumed 's' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /index.php on line 14

Warning: Use of undefined constant s - assumed 's' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /index.php on line 15

Warning: Use of undefined constant s - assumed 's' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /index.php on line 16

Warning: Use of undefined constant s - assumed 's' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /index.php on line 44

Warning: Use of undefined constant s - assumed 's' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /index.php on line 57

CeleZMNIEJSZENIE POZIOMU ZAPASÓW

Nie ma wątpliwości, że poziom zapasów magazynowych zawsze jest zbyt wysoki. Z pewnością zrobili już Państwo bardzo wiele, aby ten poziom obniżyć. Ale czy stosunek poniesionych nakładów do rezultatów jest dla Państwa zadawalający?

Wykorzystując DISKOVER można zmniejszać poziom zapasu i usprawniać łańcuch dostaw w sposób systematyczny i trwały. DISKOVER generuje prognozy popytu, propozycje optymalnych zamówień oraz terminy ich składania. W trakcie wdrożenia przy współpracy z działem logistyki zostaną ustawione optymalne parametry systemu dla Państwo firmy.

Potencjalnie można obniżyć poziom zapasów o 25% - 35% (w 80% projektów).

Możemy wykonać dla Państwa analizę nadmiernych stanów magazynowych. Na podstawie przesłanych nam danych oszacujemy, o ile mogą Państwo zmniejszyć poziom zapasów w kolejnych miesiącach. Nakład pracy z Państwa strony jest minimalny.

Typowe wyniki analizy przedstawiają zrzuty z ekranu.

Jeśli wzbudziliśmy Państwa ciekawość prosimy o kontakt.


ZWIĘKSZENIE POZIOMU OBSŁUGI KLIENTÓW

Wysoki poziom obsługi klienta jest warunkiem koniecznym do osiągnięcia sukcesu na rynku i jest naturalnym oczekiwaniem wszystkich klientów.


W oparciu o wyniki analizy ABC/XYZ system codziennie przypisuje każdemu artykułowi klasę.

Żądany poziomu obsługi klienta jest dla systemu DISKOVER strategicznym parametrem, który musi zostać ustalony dla każdej klasy przez dział zakupów.

tabelka POK

wzór do obliczenia POKDISKOVER wylicza w tle optymalny poziom zapasu bezpiecznego i generuje optymalne propozycje zamówień. Procesy te przebiegają automatycznie bez udziału użytkowników.

W wyniku tego procesu zmiany alokacji środków finansowych na poszczególne klasy produktów można bez zwiększenia środków na utrzymanie zapasów uzyskać wzrost poziomu obsługi klienta od 5% do 15%. W konsekwencji zmniejsza się poziom utraconych korzyści i zwiększa się rentowność firmy.


PRZEJRZYSTOŚĆ PROCESÓW GENEROWANIA ZAMÓWIEŃ

Trafne decyzje w procesie generowania zamówień wymagają wieloletniego doświadczenia lub profesjonalnego systemu klasy SCP (Supply Chain Planning). Oczywiście najlepiej obu.

Nie wszyscy pracownicy działu zakupów są tak samo doświadczeni. Niektórzy muszą zajmować się tak dużą liczbą artykułów, że pod presją czasu nie są w stanie wykorzystać zdobytego doświadczenia.

proces generowania zamówień

Pracując z DISKOVER pracownicy działu zakupów mogą przekazać swoje doświadczenie systemowi w formie zdefiniowanych reguł. Następnie przy pomocy symulacji reguły te zoptymalizować. W ten sposób czas i praca włożone w podzielenie się swoim doświadczeniem z DISKOVER owocuje powtarzalnymi, przejrzystymi, automatycznymi decyzjami systemu. Użytkownik może oczywiście manualnie korygować wygenerowane przez DISKOVER propozycje zamówień, jeśli uzna to za stosowne.

W swoim artykule „Automatyzacja aktualizacji parametrów” [czytaj] - Członek Zarządu firmy SCT, pan Dr Bernd Reineker, opisuje metodę zmniejszenia pracochłonności procesów generowania zamówień.


PRECYZYJNE PROGNOZY

Precyzyjne prognozy oraz wiedza na temat błędów prognoz są kluczem do podniesienia poziomu obsługi klienta przy jednoczesnym zmniejszeniu poziomu zapasów.

prognozy precyzyjne

Poprzez dynamiczne wykonywane w tle symulacje DISKOVER regularnie optymalizuje indywidualnie dla każdego artkułu prognozy popytu. System może realizować różne strategie optymalizacji, w zależności od potrzeb i oczekiwań użytkowników. Standardowo DISKOVER optymalizuje zależność wielkości zapasu bezpiecznego od prognozy popytu. Celem jest osiągnięcie żądanego poziomu obsługi klienta przy minimalnym poziomie zapasu.

Więcej informacji można znaleźć w opisach zrealizowanych projektów (Case Study).


SYMULACJE HIGH - END

Moduł symulacji służy konsultantom i ekspertom do optymalizacji strategii, których celem jest minimalizacja kosztów łańcucha dostaw.

Użytkownicy czerpią korzyści z wysokiej jakości prognoz i opartych na nich propozycji zamówień dzięki wykonywanym w tle procesom symulacji. DISKOVER symuluje wiele wariantów i proponuje użytkownikowi najlepszy.


AUTOMATYZACJA PROCESÓW GENEROWANIA ZAMÓWIEŃ

Prognozowanie popytu dla każdego artykułu i tworzenie zamówień jest w dużym stopniu sprawą pilności i pracowitości.

Te procesy mogą zostać zautomatyzowane, jeśli propozycje zamówień są wystarczająco wiarygodne.