Warning: Use of undefined constant s - assumed 's' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /so-lib/f0.php on line 396

Warning: Use of undefined constant s - assumed 's' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /so-lib/f0.php on line 397

Warning: Use of undefined constant s - assumed 's' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /so-lib/f0.php on line 397

Warning: Use of undefined constant s - assumed 's' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /so-lib/f0.php on line 398

Warning: Use of undefined constant s - assumed 's' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /so-lib/f0.php on line 399

Warning: Use of undefined constant s - assumed 's' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /index.php on line 14

Warning: Use of undefined constant s - assumed 's' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /index.php on line 15

Warning: Use of undefined constant s - assumed 's' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /index.php on line 16

Warning: Use of undefined constant s - assumed 's' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /index.php on line 44

Warning: Use of undefined constant s - assumed 's' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /index.php on line 57

Korzyści dla Dyrektora Działu Zakupów


Gdy celem dyrektora działu zakupów jest zwiększenie efektywności łańcucha dostaw, to znaczy podniesienie poziomu obsługi klienta, zmniejszenie poziomu zapasów, zwiększenie przejrzystości w procesie prognozowania popytu i tworzenia zamówień DISKOVER w znaczący sposób pomoże w wykonaniu tego zadania - zoptymalizuje łańcuch dostaw, przez co zwiększy jego wydajność i podniesie rentowność firmy.


prognozy
Racjonalizacja procesów prognozowania popytu oraz tworzenia zamówień

Wysoka jakość prognoz popytu oraz propozycji optymalnych zamówień w DISKOVER umożliwia przyśpieszenie procesów w dziale zakupów przez ich automatyzację. Potencjał optymalizacyjny (zmniejszenie czasochłonności procesów) wynosi od 35% do 35%.
prognozy
Powtarzalność i rzetelność wyników w procesach prognozowania popytu i tworzeniu zamówień przy fluktuacji personelu i niedoświadczonych pracownikach.

Z dotychczasowych badań wynika, że sama intuicja jest złym doradcą przy podejmowaniu trudnych decyzji przez pracowników działu zakupów. Szczególnie niebezpieczna jest intuicja niedoświadczonych pracowników.

Fluktuacja personelu, urlopy, choroby zawsze unaoczniają zarządzającym, jak mało powtarzalne i rzetelne są decyzje dotyczące prognoz popytu i tworzenia zamówień.


Dzięki wysokiej jakości zaimplementowanych algorytmów statystycznych DISKOVER jest w stanie generować rzeczowe, fachowe, rzetelne i wiarygodne prognozy popytu oraz propozycje optymalnych zamówień zamiast intuicyjnych. Już po krótkim czasie daje się zauważyć, że wahania jakości pracy działu zakupów drastycznie maleje.


Lepsza przejrzystość i większa wydajność logistyki

Tylko to, co daje się zmierzyć, można ocenić. Tylko to, co można ocenić, można poprawić.

Dyrektor działu zakupu jest daleko od codziennej pracy z systemem DISKOVER, ale chciałby mimo tego kontrolować jakość i szybkość procesów prognozowania popytu i tworzenia optymalnych zamówień.

DISKOVER nie tylko oferuje wiele instrumentów kontrolingowych, które są dla użytkownika proste w obsłudze i dlatego są chętnie używane. Na życzenie DISKOVER zapewni regularny dostęp do raportów i KPI, wysyłając je za pomocą Email.

wydajność logistyki


Tani i wydajny łańcuch dostaw

Można stworzyć możliwie najmniej kosztowny łańcuch dostaw poprzez zbalansowanie kosztów magazynowania w całym łańcuchu dostaw z kosztami elastyczności łańcucha dostaw (koszty przygotowania zamówień, koszty zakupu, fluktuacje personelu itp.).

Moduł symulacji w DISKOVER umożliwia porównanie różnych strategii logistycznych i wybranie optymalnej przed rozpoczęciem wdrożenia zmian, co zmniejsza do minimum prawdopodobieństwo popełnienia błędu. W ten sposób można osiągnąć najlepsze zbalansowanie łańcucha dostaw i w efekcie maksymalnie obniżyć jego koszt.


Identyfikacja potencjalnych ulepszeń

Stałe poszukiwanie potencjalnych ulepszeń w łańcuchu dostaw jest elementem profesjonalnego zarządzania działem zakupów. Za pomocą symulacji w systemie DISKOVER można porównań różne planowane koncepcje wprowadzenia ulepszeń i które z nich dadzą oszczędności, a które nie..

Warto podkreślić że symulacje to nie to samo co proste obliczenia. W DISKOVER został zaimplementowany moduł do przeprowadzania prawdziwych symulacji. Co więcej, moduł symulacji stanowi jądro całego systemu.


Dzierżawa zamiast zakupu licencji

Oferowany model dzierżawy

Zakup licencji wiąże się z koniecznością jej amortyzacji przez kilka lat. Koszty dzierżawy stanowią koszty uzyskania przychodu i mogą być odpisywane w pełnej wysokości. Dzierżawa daje możliwość finansowania kosztów użytkowania systemu DISKOVER z części dodatkowych dochodów wypracowanych wskutek zastosowania systemu DISKOVER. Kwota dzierżawy zawiera opłatę serwisową.

Gdyby stwierdzili Państwo, iż po wdrożeniu i starcie produktywnym DISKOVER nie spełnia Państwa oczekiwań, to umowę dzierżawy można wypowiedzieć.

Projekt pilotowy DISKOVER

Jeszcze nie jesteście Państwo przekonani? Proszę dać się przekonać wynikom projektu pilotowego. Zainstalujemy DISKOVER na wskazanym przez Państwa serwerze i przeszkolimy pracowników działu zakupów. Będą oni mogli przez 1, 2 lub 3 miesiąc planować optymalne zamówienia. Po tym okresie będą Państwo mogli ocenić możliwe do osiągnięcia oszczędności i podjąć decyzję o zakupie bądź nie licencji systemu DISKOVER.

Projekt pilotowy