Warning: Use of undefined constant s - assumed 's' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /so-lib/f0.php on line 396

Warning: Use of undefined constant s - assumed 's' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /so-lib/f0.php on line 397

Warning: Use of undefined constant s - assumed 's' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /so-lib/f0.php on line 397

Warning: Use of undefined constant s - assumed 's' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /so-lib/f0.php on line 398

Warning: Use of undefined constant s - assumed 's' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /so-lib/f0.php on line 399

Warning: Use of undefined constant s - assumed 's' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /index.php on line 14

Warning: Use of undefined constant s - assumed 's' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /index.php on line 15

Warning: Use of undefined constant s - assumed 's' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /index.php on line 16

Warning: Use of undefined constant s - assumed 's' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /index.php on line 44

Warning: Use of undefined constant s - assumed 's' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /index.php on line 57

Korzyści dla Planisty i Kupca


Zarząd oczekuje podwyższenia poziomu obsługi klienta i jednocześnie obniżenia poziomu zapasów? Dodatkowo coraz większa ilość danych podstawowych czyni prognozowanie i tworzenie zamówień zadaniem coraz bardziej złożonym? DISKOVER odciąży pracowników działu zakupów w codziennej pracy i pomoże im w optymalizacji poziomu obsługi klienta oraz zapasów magazynowych.

podwyższenie poziomu obsługi klienta

Pracownicy zajmujący się prognozowaniem lub/i tworzeniem zamówień są bardzo zajęci. Zamówiony towar musi na czas zostać dostarczony do klienta, poziom zapasów powinien być tak niski, jak to możliwe i to wszystko przy tysiącach artykułach oraz ich danych podstawowych.


Bezpośredni dostęp do wszystkich informacji

DISKOVER ułatwia prognozowanie, tworzenie zamówień, analizę danych i raportowanie. Wyniki są przejrzyście prezentowane na jednym ekranie.

DISKOVER oferuje standardowe analizy danych i raporty, Użytkownik może je łatwo modyfikować w celu dopasowania o jego potrzeb. Można też tworzyć własne analizy i raporty.

poziom obsługi klienta


Pewne osiągnięcie celów

Poziom obsługi klienta równy 100% bez stanów magazynowych - wykonanie takiego zadania jest oczywiście nierealne.

Przy pomocy symulacji DISKOVER na bieżąco wylicza indywidualnie dla każdego artykułu niezbędne poziomy zapasów aby osiągnąć żądane poziomy obsługi klienta. Robi to w oparciu o automatycznie generowane prognozy popytu, wyliczanie zapasu bezpiecznego, W efekcie DISKOVER proponuje optymalne wielkości zamówień i terminy ich składania. W przypadku, gdy wynik symulacji wskazuje na niemożność osiągnięcia żądanego poziomu obsługi klienta, informuje o tym i wskazuje przyczyny.

cele POK


Szybkie wykonywanie zadań

Codzienna praca wymaga podejmowania szybkich decyzji, mimo iż każda decyzja związana jest z dużą odpowiedzialnością. Z jednej strony za koszty utrzymania zapasów, zaś z drugiej za ewentualne utracone korzyści w przypadku wystąpienia braków magazynowych.

DISKOVER jest swego rodzaju osobistym asystentem, wspomagającym prognozowanie popytu i tworzenie zamówień. Wykorzystując funkcję zarządzania przez wyjątki system generuje raporty, które ostrzegają przed brakami magazynowymi i kurczeniu się zapasu bezpiecznego. Informacja ta pozwala na zajęcie się artykułami wymagającymi podjęcia działań zaradczych.


Więcej czasu na kontakt z klientami i dostawcami

W wyniku automatyzacji procesów zmniejsza się czas potrzebny do wykonywania bieżących zadań.

Zaoszczędzony czas można wykorzystać na rozmowy z dostawcami w celu uzyskani informacji niezbędnych do aktualizowania asortymentu: jakie nowe produkty pojawiają się na rynku a jakie zbliżają się do końca cyklu życia.

zadanie POK

Projekt pilotowy DISKOVER

Jeszcze nie jesteście Państwo przekonani? Proszę dać się przekonać wynikom projektu pilotowego. Zainstalujemy DISKOVER na wskazanym przez Państwa serwerze i przeszkolimy pracowników działu zakupów. Będą oni mogli przez 1, 2 lub 3 miesiąc planować optymalne zamówienia. Po tym okresie będą Państwo mogli ocenić możliwe do osiągnięcia oszczędności i podjąć decyzję o zakupie bądź nie licencji systemu DISKOVER.

Projekt pilotowy