Warning: Use of undefined constant s - assumed 's' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /so-lib/f0.php on line 396

Warning: Use of undefined constant s - assumed 's' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /so-lib/f0.php on line 397

Warning: Use of undefined constant s - assumed 's' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /so-lib/f0.php on line 397

Warning: Use of undefined constant s - assumed 's' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /so-lib/f0.php on line 398

Warning: Use of undefined constant s - assumed 's' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /so-lib/f0.php on line 399

Warning: Use of undefined constant s - assumed 's' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /index.php on line 14

Warning: Use of undefined constant s - assumed 's' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /index.php on line 15

Warning: Use of undefined constant s - assumed 's' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /index.php on line 16

Warning: Use of undefined constant s - assumed 's' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /index.php on line 44

Warning: Use of undefined constant s - assumed 's' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /index.php on line 57

Systemy klasy ERP versus systemy klasy SCP

Funkcjonalność systemów klasy Supply Chain Planning uzupełnia systemy ERP


Informacja dla kadry zarządzającej

Jeszcze kilkanaście lat temu wdrożenie systemu ERP było najlepszym rozwiązaniem dla przedsiębiorstw. Dziś jednak wdrożenie wyłącznie systemu ERP nie buduje przewagi konkurencyjnej.

Enterprise Resource Planning, w skrócie ERP, to klasa systemów informatycznych wspierających zarządzanie przedsiębiorstwem: zasobami materiałowymi, ludzkimi i finansowymi przedsiębiorstwa, których rozwój datuje się od 1960 roku.

Z systemów ERP korzystały wszystkie globalne korporacje, rozwijając dynamicznie swoją działalność. Globalizacja światowej gospodarki, globalizacja konkurencji i rewolucyjny rozwój technologii informatycznych przełożył się na wykładniczy wzrost liczby podmiotów wykorzystujących systemy ERP. Dynamiczny wzrost liczby zarówno dostawców jak i odbiorców nie przełożył się jednak na rozwój funkcjonalny systemów ERP. Nadal fundamentalnymi funkcjami systemów ERP jest globalne zarządzanie przedsiębiorstwem.

Zarówno fachowa literatura jak i nasze doświadczenie uczy, że aby sprostać dzisiejszym wyzwaniom, ERP oferuje zbyt mało dla efektywnego zarządzania zapasami w firmie handlowej czy produkcyjnej. Choć ERP jest oprogramowaniem niezbędnym w firmie, to aby w dzisiejszych realiach uzyskać przewagę konkurencyjną nie wystarczy jedynie prowadzenie ewidencji.

System DISKOVER uzupełnienia wielką lukę w systemach ERP, łącznie z SAP. DISKOVER to niszowy, unikalny, profesjonalny system do prognozowania popytu oraz generowania propozycji optymalnych zamówień zarówno do dostawców zewnętrznych jak i uzupełnień do własnych filii w oparciu o dane z systemów ERP.

Nie ma przy tym konieczności „integracji” wykorzystywanego obecnie lub planowanego do wdrożenia systemu ERP. System DISKOVER nie integruje się lecz komunikuje z systemami ERP poprzez import i export danych w środowisku bazy danych używanej prze system ERP klienta. Zastosowanie DISKOVER buduje przewagę konkurencyjną. Jak pokazuje nasze doświadczenie potwierdzone przez opinie naszych klientów inwestycje w wyspecjalizowany system zarządzania zapasami SCP przynoszą lepsze efekty niż wymiana czy rozbudowa posiadanego już  systemu ERP.


Informacja dla działu IT