Warning: Use of undefined constant s - assumed 's' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /so-lib/f0.php on line 396

Warning: Use of undefined constant s - assumed 's' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /so-lib/f0.php on line 397

Warning: Use of undefined constant s - assumed 's' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /so-lib/f0.php on line 397

Warning: Use of undefined constant s - assumed 's' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /so-lib/f0.php on line 398

Warning: Use of undefined constant s - assumed 's' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /so-lib/f0.php on line 399

Warning: Use of undefined constant s - assumed 's' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /index.php on line 14

Warning: Use of undefined constant s - assumed 's' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /index.php on line 15

Warning: Use of undefined constant s - assumed 's' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /index.php on line 16

Warning: Use of undefined constant s - assumed 's' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /index.php on line 44

Warning: Use of undefined constant s - assumed 's' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /index.php on line 57

Korzyści dla Zarządu


Pracownicy działu zakupów użytkujących system klasy APS (Advanced Planning and Scheduling) potrzebują codziennego wsparcia. Dzierżawa systemu DISKOVER jest alternatywą do zakupu licencji. Daje możliwość finansowania kosztów użytkowania DISKOVER z części dodatkowych dochodów wypracowanych wskutek zastosowania systemu. Kwota dzierżawy zawiera opłatę serwisową i zdalne wsparcie dla pracowników działu zakupu.


funkcje DISKOVER
W wielu firmach Zarząd jest zadowolony z pracy systemu ERP, jednak pracownicy działu zakupów sygnalizują niedostateczne wsparcie ze strony działu IT, a kadra zarządzająca działem zakupów stwierdza zbyt wysoki poziom zapasów. DISKOVER oferuje rozwiązanie obu tych problemów.

Optymalizacja parametrów w systemie ERP

DISKOVER jest narzędziem do optymalizacji parametrów w systemie ERP. Uzupełnia brakujące w systemach ERP funkcje do zaawansowanego prognozowania popytu i generowania propozycji optymalnych zamówień.

DISKOVER umożliwia automatyczną, zróżnicowaną i ciągłą aktualizację danych podstawowych wszystkich artykułów. Jest to możliwe dzięki możliwości definiowania w module zarządzania parametrami tabel decyzyjnych zawierających reguły "jeśli -> to".

Z kolei moduł symulacji umożliwia sprawdzenie, jaki wpływ na koszt łańcucha dostaw mają zdefiniowane reguły. Można symulować wiele wariantów ustawienia parametrów mających wpływ na te koszty i wybrać najlepszy. Standardowe symulacje dotyczą osiągnięcia żądanego poziomu klienta dla poszczególnych klas artykułów przy minimalnym poziomie zapasów. Optymalizację stosunku poziomu obsługi klienta do poziomu zapasów.

optymalizacja


Wysoka elastyczność funkcji i niezależność od modelu danych w systemie ERP

Systemy ERP zostały stworzone do kompleksowego zarządzania przedsiębiorstwem i oferują szerokie spektrum funkcji dla niemal wszystkich działów. Odpowiednio do zadań stawianych systemom ERP stworzony został model danych. Natomiast model danych DISKOVER odpowiada dokładnie wymaganiom systemów APS.

W trakcie rozwoju DISKOVER położono duży nacisk na modułowość. Dlatego dostosowane do potrzeb klientów modyfikacje i rozszerzenia nie wymagają dużego nakładu pracy przy ich programowaniu i wdrożeniu.

support


Wsparcie użytkowników w ramach umowy dzierżawy

Dzięki modelowi dzierżawy DISKOVER klienci unikają wydatków na wsparcie własnymi siłami użytkowników systemu. Pomocą dla pracowników działu zakupów zajmuje się specjaliści z centrum serwisowego.

Instalację aktualnych wersji DISKOVER należy do obowiązków centrum serwisowego. Użytkownicy otrzymują automatyczną informację o zainstalowaniu update'u i natychmiast korzystają z aktualnej wersji.

wsparcie


Instalacja aktualnej wersji DISKOVER

Wszystkie rozszerzenia i modyfikacje systemu zlecone do wykonania przez klientów zostają zachowane i działają z nowo zainstalowaną aktualną wersją DISKOVER. Instalacje aktualnych wersji są częścią umowy dzierżawy. Ponieważ DISKOVER pracuje na własnym modelu danych, który jest niezależny od modelu danych w systemie ERP, zmiany w interfejsie są konieczne jedynie w przypadku, gdy zmienia się model danych w systemie ERP.

działy firmy


Praca DISKOVER w trybie "Black Box"

W zależności od postawionych DISKOVER zadań, może on spełniać określone funkcje i być w tle do dyspozycji systemu ERP.

Użytkownicy nie muszą używać DISKOVER do pracy operacyjnej. Na przykład prognozy popytu oraz optymalizacja parametrów sterujących tworzeniem optymalnych propozycji zamówień mogą przebiegać w tle i być eksportowane do systemu ERP.


Bezproblemowa integracja z istniejącą architekturą IT

Wymiana danych pomiędzy systemem ERP i DISKOVER może następować w różny sposób.

Dla systemu SAP jest to zróżnicowany interfejs, który konfiguruje się kilkoma kliknięciami myszki. Ze względu na łatwość obsługi tego interfejsu jest on wykorzystywany przez niektórych klientów do eksportu danych, które nie są dalej przetwarzane w DISKOVER.

Wymiana danych pomiędzy DISKOVER i pozostałymi systemami ERP odbywa się poprzez tabele buforowe w bazie danych.


W zależności od potrzeb aktualizacji wymiana danych może odbywać się codziennie, co tydzień lub co miesiąc.

Projekt pilotowy DISKOVER

Jeszcze nie jesteście Państwo przekonani? Proszę dać się przekonać wynikom projektu pilotowego. Zainstalujemy DISKOVER na wskazanym przez Państwa serwerze i przeszkolimy pracowników działu zakupów. Będą oni mogli przez 1, 2 lub 3 miesiąc planować optymalne zamówienia. Po tym okresie będą Państwo mogli ocenić możliwe do osiągnięcia oszczędności i podjąć decyzję o zakupie bądź nie licencji systemu DISKOVER.

Projekt pilotowy