Warning: Use of undefined constant s - assumed 's' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /so-lib/f0.php on line 396

Warning: Use of undefined constant s - assumed 's' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /so-lib/f0.php on line 397

Warning: Use of undefined constant s - assumed 's' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /so-lib/f0.php on line 397

Warning: Use of undefined constant s - assumed 's' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /so-lib/f0.php on line 398

Warning: Use of undefined constant s - assumed 's' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /so-lib/f0.php on line 399

Warning: Use of undefined constant s - assumed 's' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /index.php on line 14

Warning: Use of undefined constant s - assumed 's' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /index.php on line 15

Warning: Use of undefined constant s - assumed 's' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /index.php on line 16

Warning: Use of undefined constant s - assumed 's' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /index.php on line 44

Warning: Use of undefined constant s - assumed 's' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /index.php on line 57

Funkcje DISKOVERprognozy

Prognozy popytu/Demand Forecasting

Minimalizacja kosztów łańcucha dostaw jest bardzo uzależniona od jakości prognoz popytu.

W DISKOVER jest zaimplementowanych 9 najważniejszych wymienianych w literaturze fachowej algorytmów statystycznych. Algorytmy te opierają się na statystyce nieparametrycznej ( w odróżnieniu od statystyki parametrycznej) . Pozwala to na precyzyjne prognozowanie popytu dla artykułów z nieregularnym, bardzo wahającym się popytem.prognozy realne

Plan sprzedaży działu handlowego/Sales Forcasting

Im bardziej nieregularny jest popyt na dany artykuł, tym ważniejsze staje się zaangażowanie działu sprzedaży do uzupełniania i korekt automatycznych prognoz statystycznych. Również akcje promocyjne, przetargi oraz sprzedaż w ramach realizowanych projektów nie podlegają prawom statystyki.

Przy wykorzystaniu modułu "Sales Forecasting" można modyfikować i korygować automatyczne prognozy statystyczne. W ten sposób można łatwo i wygodnie włączyć do procesu prognozowania popytu przedstawicieli handlowych. Mają oni do dyspozycji prognozy handlowców oraz promocje (popyty specjalne).

DISKOVER generuje prognozy nie tylko dla poszczególnych artykułów. Może obliczać prognozy dla grup artykułów, regionów czy dla kanałów dystrybucyjnych. Dział handlowy może więc otrzymywać prognozy dla tego segmentu sprzedaży, za który poszczególni pracownicy są odpowiedzialni.


planowanie sprzedaży
cykl życia produktu

Prognoza dla końca cyklu życia artykułu/End-of-life-Forecasting

W niektórych przedsiębiorstwach i branżach opracowuje się i produkuje artykuły, które stanowią ponad 35% aktualnej rocznej oferty. Mniej więcej tyle samo artykułów wycofuje się z rynku.

Wiarygodne prognozy popytu oszczędzają bardzo dużo pieniędzy. Bez specjalistycznego systemu informatycznego firma musi opierać się na szacunkach pracowników działu marketingu i sprzedaży. Moduł End-of-life Forecasting dostarcza dużo dokładniejsze prognozy. Ten moduł został zaprojektowany przy współpracy z firmą MEDION AG.propozycje optymalnych zamówień

Tworzenie zamówień/Replenishment

Dla działu zakupu DISKOVER generuje propozycje optymalnych zamówień indywidualnie dla każdego artykułu. Uwzględnia przy tym obliczone wcześniej prognozy popytu, terminy realizacji zamówień przez dostawców, minimalne wielkości zamówienia itp. Pracownicy działu zakupów mogą przed zatwierdzeniem propozycji zamówień modyfikować ilości oraz terminy. Po zatwierdzeniu zamówienia są eksportowane do systemu ERP.

DISKOVER oferuje wiele funkcji, które wspierają złożone zadania działu zakupów: prognozy popytu na towary wycofywane z oferty, zamówienia zbiorowe, prognozowanie wykorzystania maszyn i odpowiedź na zapytania klientów o dostępność artykułów - ATP (available-to-promise).


replenishment
perfekcyjna ciągła aktualizacja danych podstawowych

Optymalizacja parametrów kluczowych do tworzenia zamówień

Niezależnie od tego, czy tworzenie zamówień odbywa się w systemie ERP czy w DISKOVER, funkcja DTB (Disposition Tool Box) umożliwia zdefiniowanie tabel decyzyjnych z regułami "jeśli -> to" dla danych podstawowych jak również wyliczyć parametry prognozowania popytu i tworzenia zamówień. Następnie symuluje się różne warianty, wybiera optymalny i eksportuje parametry logistyczne do systemu ERP.

DISKOVER aktualizuje wszystkie kluczowe dane do prawidłowego generowania prognoz zamówień oraz tworzenia propozycji optymalnych zamówień. Jest to zadanie, które byłoby nie do wykonania przez pracowników działu sprzedaży bez wsparcia systemu specjalistycznego informatycznego.


parametry kluczowe do tworzenia zamówień
pivot

Analiza asortymentu

Analizy asortymentu umożliwiają oprócz analizy oferowanych artykułów także analizy wyników symulacji i dowolnych innych obiektów.

Moduł analiz PIVOT jest oparty na tabelach przestawnych znanych z MS-Excel. Zaletą modułu jest pobieranie danych z bazy danych systemu DISKOVER, bez konieczności eksportowania ich do MS-Excel. Przy pomocy Drag&Drop można w prosty sposób analizować dostosowane do własnych potrzeb analizy, modyfikować je i przez kliknięcie myszki analizować zaktualizowane wyniki.


analiza asortymentu
optymalizacja kosztów łańcucha dostaw

Symulacje łańcucha dostaw

Moduł symulacji to potężny instrument do automatycznej optymalizacji parametrów DISKOVER. Procesy te przebiegają w tle i nie wymagają aktywności użytkowników.automatyczne raporty

Raportowanie

Raporty dotyczące danych podstawowych oraz dynamicznie wyliczanych współczynników są nieodzowne w codziennej pracy. DISKOVER umożliwia stworzenie każdego dowolnego raportu kilkoma kliknięciami myszy po krótkim szkoleniu.

DISKOVER umożliwia doskonałą komunikację ze współpracownikami.

Umożliwia definiowanie dostosowanych do własnych potrzeb raportów, eksportowanie raportów do MS-Excel lub wysyłanie ich przez Email do swoich współpracowników (innych użytkowników DISKOVER), którzy mogą je importować do DISKOVER. Innymi słowy zarówno przełożony jaki jego podwładni widzą w DISKOVER (!) ten sam raport.
aplikacja mobilna

Dashboard

Nowoczesne procesy biznesowe są kontrolowane przez współczynniki KPI. DISKOVER Dashbord umożliwia stały dostęp do wszystkich istotnych współczynników kontrolujących prawidłowość przebiegu procesów logistycznych niezależnie od posiadanego urządzenia i miejsca.

Można zdefiniować istotne KPI's i formę, w jakiej maja być prezentowane, Stosując drill-downs otrzymuje się aktualne informacje na smartfonie, tablecie lub laptopie.