Funkcje PLANTOUR


pieniądze leżą na ulicyPLANTOUR – planowanie optymalnych tras dystrybucyjnych niezależnie od branży

W procesie planowania optymalnych tras dystrybucyjnych wszystkie zlecenia transportowe są grupowane w trasy. System dobiera do każdej trasy odpowiedni pojazd i planuje kolejność realizacji dostaw. Uwzględnia przy tym maksymalną ładowność pojazdów oraz ustalone z klientami godziny dostaw (okna czasowe). Wynikiem pracy systemu jest optymalny, czyli najtańszy plan tras.schemat PLANTOUR

PLANTOUR może planować na poziomie strategicznym, taktycznym i operacyjnym. Ponadto przy współpracy z systemem AIS Telematyka przesyła plany tras na smartfony kierowców. Zainstalowana na smartfonach aplikacja oferuje:

Zarejestrowane na smartfonach trasy rzeczywiste są przesyłane do systemu PLANTOUR i porównywane z trasami zaplanowanymi. Jest to podstawa do precyzyjnego rozliczania się z przewoźnikami i własnymi kierowcami.


funkcje plantourKorzyści

Dla dyspozytora Dla przedsiębiorstwa Dla klientów

Zrzuty z ekranów

Strona Główna Jeden obiekt – trzy widoki

Wszystkie obiekty w systemie PLANTOUR są widoczne w module „Nawigator”. Często używane funkcje mogą być zapamiętane w zakładce „Ulubione”. Nawigator jako moduł dla ekspertów jest często ukrywany i praca z systemem odbywa się tylko przy użyciu funkcji widocznych w zakładce „Ulubione”.

Wszystkie obiekty mogę być wyświetlane i edytowane na trzy różne sposoby: w tabeli, w szczegółowej masce obiektu lub bezpośrednio na mapie. Indywidualne częściowe widoki mogą być dowolnie grupowane w zakładce „Ulubione”.

zrzut ekranu - strona główna

zrzut ekranu - przykład obiektuPolecany widok dla dyspozytora Planowanie tras dynamicznych

Bardzo wygodny widok dla dyspozytora podczas planowania tras. Kombinacja wyświetlania zaplanowanych tras w tabelach oraz na mapie. Oba widoki są zsynchronizowane. Tabele i mapa mogą być wyświetlane na dwóch oddzielnych ekranach. Trasy mogą być wizualizowane jako wektory lub routing. Na etykietkach tras można umieszczać dowolne informacje, np. numer trasy, pojazd, liczba klientów, liczba kilometrów, wykorzystanie ładowności [%], czas trwania trasy itp.

Aby planować trasy dynamiczne dyspozytor wybiera magazyn, z którego planowane są dostawy, dostępne w magazynie pojazdy oraz zlecenia transportowe. Planowanie jest w pełni automatyczne i uwzględnia wszystkie parametry zdefiniowane przez dyspozytora: maksymalny czas trwania trasy, maksymalny czas pracy kierowcy z uwzględnieniem obligatoryjnych przerw wynikających z przepisów AETR, godziny otwarcia punktów sprzedaży, okna czasowe w punktach sprzedaży, planowane czasy rozładunku, maksymalną ładowność pojazdów itp.

zrzut ekranu - widok dyspozytora

zrzut ekranu - trasy dynamicznePlanowanie tras ramowych Porównywanie tras i wybór najlepszego planu

Dyspozytor definiuje trasy ramowe poprzez przypisanie do każdej trasy klientów, do których dostawy będą realizowane w ramach tej trasy. PLANTOUR importuje z systemu ERP wszystkie zlecenia transportowe i rozdziela je między zdefiniowane trasy ramowe. Następnie optymalizuje kolejność na trasach. Dyspozytor ma możliwość poprzez Drag&Drop wprowadzania manualnych zmian, np. przesuwać zlecenia pomiędzy trasami, łączyć krótkie trasy w jedną itp.

Dyspozytor może planować trasy z różnymi parametrami a następnie porównywać wyniki. Można porównywać trasy dynamiczne z trasami ramowymi i trasami planowanymi manualnie, a następnie wybrać wariant najbardziej ekonomiczny.

zrzut ekranu - widok dyspozytora

zrzut ekranu - trasy dynamicznePlan trasy dla kierowcy

Dla każdej trasy PLANTOUR generuje plan trasy. Wydrukowany plan trasy jest przekazywany kierowcy. Otrzymują go również pracownicy magazynu kompletujący dostawy, ponieważ odwrotnością planu trasy jest lista załadunkowa. Drukowanie planów tras jest zbędne, jeżeli PLANTOUR zostanie uzupełniony o system AIS Telematyka. Plany tras są w tym przypadku przesyłane przez Internet na smartfony kierowców.

zrzut ekranu - plan dla kierowców


RCS – Informatyka dla Logistyki partner PASS Logisics Solution

RCS – Informatyka dla Logistyki jest od 22 lat partnerem PASS Logisics Solution. Naza firma wdrożła system PLANTOUR u ponad 30 klientów w Polsce. Oszczędności wynosiły od 12% do 18%.

wdrożenia i korzyści


Wartości dodane oferowane klientom

Znajomość
potrzeb klientów

Programowanie algorytmów
optymalizacyjnych

PASS Logistics Solution
jest w 100 % autorem i właścicielem
systemu PLANTOUR

  • Rozumiemy wyzwania, jakie stoją przed dyspozytorami i rozumiemy ich język

  • Oferujemy rozwiązania uwzględniające ustalone godziny dostaw do klientów (okna czasowe) oraz możliwość realizacji dostawy pojazdem o zdefiniowanych parametrach (maksymalny ciężar, określone wyposażenie do rozładunku itp.)

  • Zrealizowaliśmy wiele projektów dla klientów o zasięgu ogólnopolskim

  • PASS stale rozwija algorytmy optymalizacyjne do strategicznego i operacyjnego planowania tras dystrybucyjnych.

  • Zaimplementowane w systemie algorytmy są wynikiem ponad 25 lat pracy dużego zespołu matematyków i programistów stale współpracującego z wyższymi uczelniami oraz klientami

  • PLANTOUR spełnia specyficzne potrzeby różnych branż

  • PASS jest samowystarczalną firmą. PLANTOUR nie zawiera żadnych modułów firm trzecich. Zarówno geokoder jak i algorytmy są w 100% zaprogramowane przez PASS

klienci-potrzeby

algorytmy

PASS


Klienci PASS Logistics Solutions

klienci loga

Projekt pilotowy PLANTOUR

Jeszcze nie jesteście Państwo przekonani? Proszę dać się przekonać wynikom projektu pilotowego. Zainstalujemy PLANTOUR na wskazanym przez Państwa serwerze i przeszkolimy dyspozytorów. Będą oni mogli przez 1 miesiąc planować rzeczywiste trasy dystrybucyjne. Po tym okresie będą Państwo mogli ocenić możliwe do osiągnięcia oszczędności i podjąć decyzję o zakupie bądź nie licencji systemu PLANTOUR.

Projekt pilotowy