Konkurencja


W oferowanych przez naszą firmę systemach optymalizacyjnych podstawową wartością dodaną są możliwe do osiągnięcia oszczędności kosztów.

Zmniejszenie kosztów jest możliwe dzięki zawansowanym algorytmom, które są latami programowane przez duże zespoły specjalistów. Sama mapa cyfrowa czy piękna grafika nie wygenerują oszczędności.

Produkty we wszystkich branżach, a więc także w branży informatycznej, dzielą się na systemy tanie o złej jakości (abonament za kilkaset złotych) i systemy o dobrej jakości, które siłą rzeczy są droższe.

Na wielu stronach WEB widzimy informację o ogromnych oszczędnościach. Jednak bez wykonania projektu pilotowego jest to niczym nie poparty marketing.

Oferowane przez nas projekty pilotowe pozwalają klientom na sprawdzenie w praktyce poziomu możliwych do osiągnięcia oszczędności. Projekty pilotowe przeprowadzane są bowiem na danych rzeczywistych klientów.

Zawsze jesteśmy gotowi do rywalizacji z firmami uważającymi się za naszą konkurencję w oparciu o obiektywne kryterium, jakim są wyniki projektu pilotowego.

Poziom oszczędności osiągnięty w realnie zrealizowanych przez naszą firmę projektach jest udokumentowany w Case Study. A ponieważ nasze Case Study są autoryzowane przez klientów, są tym samym wiarygodne.