Warning: Use of undefined constant s - assumed 's' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /so-lib/f0.php on line 396

Warning: Use of undefined constant s - assumed 's' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /so-lib/f0.php on line 397

Warning: Use of undefined constant s - assumed 's' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /so-lib/f0.php on line 397

Warning: Use of undefined constant s - assumed 's' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /so-lib/f0.php on line 398

Warning: Use of undefined constant s - assumed 's' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /so-lib/f0.php on line 399

Warning: Use of undefined constant s - assumed 's' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /index.php on line 14

Warning: Use of undefined constant s - assumed 's' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /index.php on line 15

Warning: Use of undefined constant s - assumed 's' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /index.php on line 16

Warning: Use of undefined constant s - assumed 's' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /index.php on line 44

Warning: Use of undefined constant s - assumed 's' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /index.php on line 57

O DISKOVER


DISKOVER to system informatyczny klasy SCP (Supply Chain Planning), który wspiera planowanie łańcucha dostaw. Uzupełnia istotna lukę w systemach ERP, ponieważ, oferuje funkcje, których systemy klasy ERP/MRP nie posiadają lub posiadają tylko w ograniczonym zakresie. System wspiera firmy handlowe, montażowe i produkcyjne.

Producent DISKOVER: SCT Niemcy/Partner w Polsce: RCS

rozwiązanie informatyczne - Supply Chain Planning

Oszczędności 20%-30%


Poziom obsługi klienta - POK

DISKOVER codziennie importuje z systemu ERP: sprzedaż, stan magazynowy, zamówienia w drodze i rezerwacje. Na podstawie wyników analiz ABC/XYZ dzieli cały asortyment artykułów na 9 klas (lub ich wielokrotność), którym następnie przyporządkowuje się żądane poziomy obsługi klienta.

tabelka POK

wzór do obliczenia POK

Klasa AX to artykuły najważniejsze z punktu widzenia obrotów/marży dla przedsiębiorstwa. Warto więc inwestować w wysoki poziom obsługi klienta.

Klasa CZ to artykuły nieistotne z punktu widzenia obrotów/marży dla przedsiębiorstwa. Należy więc przypisać tej klasie niski poziom obsługi klienta.

Efektem pracy systemu jest utrzymywanie poziomu obsługi klienta na żądanym poziomie i zapobieganie brakom towaru w magazynie, a w konsekwencji nie dopuszczanie do utraty korzyści z niezrealizowanej sprzedaży. Są za to odpowiedzialne algorytmy.


Prognoza popytu

DISKOVER codziennie automatycznie prognozuje popyt na podstawie historii sprzedaży przy użyciu 8 algorytmów statystycznych.


Zapas bezpieczny

DISKOVER codziennie automatycznie wylicza optymalny poziom zapasu bezpiecznego (Safety Stock) przy użyciu 9 algorytmów statystycznych.


Ekonomiczna wartość zamówienia (EWZ) - Economic Order Quantity (EOQ)

System codziennie wykorzystuje 16 algorytmów do dynamicznego wyliczania optymalnej ekonomicznie wielkości zamówienia do dostawców. Jest to kompromis pomiędzy kosztami magazynowania a kosztami transportu.Ważne funkcje ułatwiające zarządzanie łańcuchem dostaw


Alokacja - Zamówienia do dostawców zewnętrznych

DISKOVER codziennie generuje optymalne propozycje zamówień do dostawców, co oznacza optymalne gospodarowanie środkami finansowymi.


Replenishment - Automatyczne uzupełnienia zapasów w filiach

DISKOVER codziennie generuje optymalne propozycje uzupełnienia zapasów w filiach.


Kalendarze - Porządkowanie terminów zamówień i dostaw

DISKOVER umożliwia definiowanie oddzielnych kalendarzy, które regulują rytm składania zamówień, żądane terminy dostaw oraz rytm generowania uzupełnień zapasów w filiach.


Realokacja - Przesunięcia artykułów pomiędzy filiami

DISKOVER na żądanie użytkownika generuje propozycje przesunięcia artykułów między filiami. Algorytm opiera się na wyrównywaniu zapasu w dniach sprzedaży indywidualnie dla każdego artykułu.


Zarządzanie przez wyjątki - Raporty o zagrożeniach

DISKOVER generuje raporty o zagrożeniu brakami magazynowymi i naruszaniu zapasu bezpiecznego.Ważne funkcje ułatwiające zarządzanie produkcją


Zamówienia dla produkcji w oparciu o listy materiałowe (Bill of Materials)

DISKOVER generuje wewnętrzne i zewnętrze zamówienia dla produkcji (półprodukty, elementy składowe i surowce).


Produkcja - Wykorzystanie Mocy Produkcyjnych i Utrzymanie płynności produkcji

DISKOVER prognozuje wykorzystanie maszyn, sygnalizując użytkownikowi ich przeciążenie oraz niedociążenie. Pozawala to na przygotowanie z wyprzedzeniem środków zaradczych.


Listy komponentów dla maszyn (Pick List)

DISKOVER generuje automatycznie listy komponentów dla każdego zlecenia produkcyjnego, które ma być realizowane na danej maszynie. Po skompletowaniu wszystkich niezbędnych komponentów są one dostarczane pracownikowi obsługującemu maszynę.