O MAP&MARKET


Map&Market to system informatyczny do centralnego, automatycznego planowania optymalnych obszarów działania PH (przypisań klientów do PH) oraz trasówek PH. Pracownicy Działu Wsparcia Sprzedaży mogą przy wykorzystaniu tego nowoczesnego systemu osiągać jeszcze większe sukcesy w planowaniu pracy zespołu PH.

Producent Map&Market: PTV Niemcy/Partner w Polsce: RCS

rozwiązanie informatyczne - ilość klientów

Oszczędności 18%-25%


Rytm i długość wizyt u klienta – obciążenie pracą PH

Map&Market wymaga przygotowania przez klienta strategii sprzedaży rozumianej jako rytm wizyt w obsługiwanych punktach sprzedaży (np. co 1, 2, 4 tygodnie) oraz planowany czas wizyt. W oparciu o tę strategię Map&Market automatycznie planuje trasówki. Jednocześnie indywidualnie dla każdego PH wylicza obciążenia pracą (w procentach).

wzór do obliczenia obciążenia pracą

W przypadku niedociążenia lub przeciążenia PH, co praktycznie zdarza się w każdym projekcie, system proponuje zmiany w przypisaniach klientów do PH aby wyrównać ich obciążenie pracą.


Kontrola wykonania planu tras wizyt PH

Dodatkowy moduł „Kontrola wykonania planu tras” pozwala na porównanie tras zaplanwanych z trasami wykonanymi wykorzystując do tego system GPS.


Oszczędności - czas i kliometry

Oszczędności czasu i kilometrów wynoszą od 18% do 25%. Zaoszczędzony czas można wykorzystać na podniesienie jakości serwisu (częstsze i dłuższe wizyty u klientów) lub na poszukiwanie przez PH nowych klientów. Obie drogi prowadzą do zwiększenia sprzedaży. Map&Market daje więc przewagę konkurencyjną.

Map&Market może optymalizować obszary działania PH i ich trasówki w każdym kraju, ponieważ producent map, firma TomTom, oferuje mapy cyfrowe dla wszystkich krajów świata.