Warning: Use of undefined constant s - assumed 's' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /so-lib/f0.php on line 396

Warning: Use of undefined constant s - assumed 's' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /so-lib/f0.php on line 397

Warning: Use of undefined constant s - assumed 's' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /so-lib/f0.php on line 397

Warning: Use of undefined constant s - assumed 's' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /so-lib/f0.php on line 398

Warning: Use of undefined constant s - assumed 's' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /so-lib/f0.php on line 399

Warning: Use of undefined constant s - assumed 's' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /index.php on line 14

Warning: Use of undefined constant s - assumed 's' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /index.php on line 15

Warning: Use of undefined constant s - assumed 's' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /index.php on line 16

Warning: Use of undefined constant s - assumed 's' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /index.php on line 44

Warning: Use of undefined constant s - assumed 's' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /index.php on line 57

Projekt pilotowy

DISKOVER


System DISKOVER został stworzony w celu automatyzacji procesów prognozowania popytu i tworzenia zamówień. Efekty pracy systemu:

1. Zwiększenie sprzedaży poprzez polepszenie alokacji artykułów w poszczególnych klasach ABC/XYZ i zmniejszenie w ten sposób utraconych korzyści poprzez redukcję braków magazynowych bez zwiększenia środków na utrzymywanie zapasów

2. Zmniejszenie pracochłonności i czasochłonności w procesach generowania optymalnych zamówień do dostawców oraz uzupełnień do własnych oddziałów (replenishment) poprzez ich automatyzację

3. Zwiększenia efektywności pracowników działu zakupów poprzez delegowanie im zadań związanych z bardziej intensywną komunikacją z dostawcami i klientami.


1. Projekt pilotowy

Proponujemy praktyczne sprawdzenie przydatności systemu DISKOVER w Państwa firmie poprzez projekt pilotowy. W ramach projektu pilotowego można przez okres jednego miesiąca licząc od daty instalacji systemu (punkt 1.1.4) pracować z pełną wersją systemu DISKOVER nie płacąc za licencje, a jedynie za umowę serwisową.

Należy podkreślić, iż wdrożenie pilotowe jest tożsame z pełnym wdrożeniem systemu i po jego zakończeniu w przypadku podjęcia decyzji o zakupie licencji DISKOVER rozpoczyna się praca produktywna bez żadnych dodatkowych kosztów.

1. Omówienie założeń projektowych.

2. Dokumentacja założeń projektowych i jej zatwierdzenie.

3. Omówienie wszystkich pól danych w interfejsie standardowym. Zaprogramowanie skryptu SQL do eksportu danych z systemu ERP przez dział IT klienta.

4. Zorganizowanie przez dział IT klienta dostępu do serwera DISKOVER przez VPN i MS Remote Desktop. Instalacja i uruchomienie systemu oraz testy interfejsu przez RCS.

5. Kontrola poprawności danych, parametryzacja i testy. Wspólnie klient i RCS.

6. Szkolenie podstawowe użytkowników – maksymalnie 5 osób w siedzibie klienta.

7. Zarządzanie projektem.

8. Wsparcie podczas wdrożenia.

9. Indywidualne szkolenia użytkowników w trybie „nauka przez pracę” i sprawdzenie poziomu praktycznej wiedzy użytkowników.

10. Pierwsza ocena projektu pilotowego.


1.1. Wdrożenie projektu pilotowego

Czas trwania wdrożenia wynosi około 15 dni roboczych, z czego część odbywa się w siedzibie RCS, a część w siedzibie klienta. Terminy realizacji ustalane są na bieżąco z klientem z uwzględnieniem dostępności jego zasobów.


1.2. Opis etapów wdrożenia projektu pilotowego

Projekt podzielony jest na następujące etapy:

1.2.1. Specyfikacja założeń projektowych i infrastruktury
a) Jak jest zorganizowany obecny proces uzupełnień zapasów?
b) Jak powinien przebiegać proces uzupełnień zapasów przy wsparciu DISKOVER?
c) Specyfikacja infrastruktury IT – hardware i baza danych
d) Zorganizowanie zdalnego dostępu do serwera do celów serwisowych

1.2.2. Dokumentacja założeń projektowych
Założenia projektowe zostaną przez RCS pisemnie udokumentowane i przekazane klientowi w celu weryfikacji ich zgodności z poczynionymi ustaleniami.

1.2.3. Standardowy interfejs i testy interfejsu
RCS przekaże format standardowego interfejsu i omówi z działem IT wszystkie jego pola. Dział IT zorganizuje eksport danych z systemu ERP do tabel interfejsu.

1.2.4. Instalacja i uruchomienie
W ustalony przez obie strony terminie DISKOVER zostanie zdalnie zainstalowany na i wskazanym przez klienta serwerze. RCS oferuje bezpłatną bazę danych MySQL. Inne licencje bazy danych leżą po stronie klienta.

Instalacja i rozpoczęcie projektu pilotowego:
a) Instalacja DISKOVER i uruchomienie eksportu danych z systemu ERP
b) Założenie loginów na stacjach roboczych użytkowników.
c) Import historycznych danych sprzedaży.
d) Ustawienie parametrów dla prognoz i uzupełnień zapasów.
e) Uruchomienie generowania pierwszych prognoz i propozycji zamówień

1.2.5. Wdrożenie systemu: kontrola danych, parametryzacja i testy
Przetestowanie działania interfejsów oraz sprawdzenie pierwszych wyników prognozowania i generowania propozycji zamówień.

a) Prawidłowość wyświetlanych w DISKOVER danych
b) Ocena przez użytkowników prognoz i generowanych propozycji zamówień dla kilku wybranych przez nich dostawców
c) Modyfikacja wstępnie ustalonych w punkcie 1.2.4 parametrów: poziomy obsługi klienta, czasy dostawy i minimalne wielkości zamówienia u dostawców.

1.2.6. Szkolenie podstawowe użytkowników
Podstawowe szkolenie dla użytkowników na danych rzeczywistych. Należy wybrać artykuły od kilku dostawców. Użytkownik powinien opanować analizę propozycji zamówień za pomocą DISKOVER. Celem szkolenia jest opanowanie systemu w takim stopniu, aby po jego zakończeniu użytkownik potrafił samodzielnie uruchomić planowanie dalszych artykułów od kolejnych dostawców.

1.2.7. Rozpoczęcie samodzielnej pracy przez użytkowników
a) Porównywanie prognoz i propozycji zamówień DISKOVER z własnymi
b) Uzupełnianie danych (najważniejsze to czas dostawy i minimalna wielkość zamówienia)

Na tym etapie nie będzie uruchomiony eksport zamówień z DISKOVER do systemu ERP.

1.2.8. Wsparcie podczas wdrożenia
Zdalne wsparcie RCS podczas trwania projektu pilotowego

1.2.9. Szkolenie „nauka przez pracę” i sprawdzenie poziomu praktycznej wiedzy użytkowników
Po upływie około 2 tygodni od zakończenia początkowego szkolenia zostaną przeprowadzone indywidualne szkolenia użytkowników na ich stanowiskach pracy w siedzibie klienta. Celem jest ocena w jakim stopniu użytkownicy zrozumieli koncepcję działania systemu DISKOVER. Udzielając odpowiedzi na wszystkie pytania wiedza użytkowników zostanie uzupełniona. Powtarzające się problemy i ich rozwiązania będą dokumentowane, aby były dostępne dla wszystkich użytkowników w jednolitym dokumencie.

1.2.10. Pierwsza ocena projektu pilotowego
a) Jak sprawny jest cykl codziennej pracy?
b) Jaka jest ocena porównywania prognoz i propozycji zamówień DISKOVER z własnymi?
c) Jak dużo czasu poświęcają użytkownicy na manualne korekty propozycji zamówień?

Po zakończeniu projektu pilotowego będą Państwo dysponowali danymi pozwalającymi na podjęcie decyzji, czy korzyści z wdrożenia systemu DISKOCER, czyli wzrost rentowności Państwa przedsiębiorstwa i czas zwrotu z inwestycji uzasadnia zakup licencji.