Warning: Use of undefined constant s - assumed 's' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /so-lib/f0.php on line 396

Warning: Use of undefined constant s - assumed 's' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /so-lib/f0.php on line 397

Warning: Use of undefined constant s - assumed 's' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /so-lib/f0.php on line 397

Warning: Use of undefined constant s - assumed 's' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /so-lib/f0.php on line 398

Warning: Use of undefined constant s - assumed 's' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /so-lib/f0.php on line 399

Warning: Use of undefined constant s - assumed 's' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /index.php on line 14

Warning: Use of undefined constant s - assumed 's' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /index.php on line 15

Warning: Use of undefined constant s - assumed 's' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /index.php on line 16

Warning: Use of undefined constant s - assumed 's' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /index.php on line 44

Warning: Use of undefined constant s - assumed 's' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /index.php on line 57

Projekt pilotowy

MAP&MARKET


Analiza potencjału optymalizacyjnego efektywności pracy zespołu PH

Poniżej przedstawiamy ofertę, której celem jest umożliwienie sprawdzenia w praktyce możliwości zwiększenia efektywności pracy zespołu przedstawicieli handlowych (PH).


Analiza potencjału optymalizacyjnego

Celem analizy przeprowadzanej w oparciu o dane historyczne klienta jest wyliczenie, o ile można skrócić czas jazdy i liczbę kilometrów na trasach PH przy jednoczesnym wykonaniu tych samych zadań.

Analiza jest wykonywana dla wskazanego 1 ASM, jego podwładnych (PH) oraz ich klientów.

1. Wykorzystując system informatyczny Map&Market zostaną odtworzone - na podstawie danych z systemu wspierania mobilnej sprzedaży SFA lub/i z systemu GPS - rzeczywiste trasy PH we wskazanym okresie historycznym np. 4 tygodni.

2. Następnie przy zastosowaniu systemu Map&Market zostaną zaplanowane wizyty:

3. Ostatnim krokiem jest porównanie tras rzeczywistych z optymalnymi trasami zaplanowanymi automatycznie przez system Map&Market. Porównany zostanie czas jazdy oraz liczba kilometrów w obu planach tras.


W zrealizowanych przez nas projektach oszczędności wynosiły średnio:

1. Optymalizacja tras w oparciu o istniejące obszary działania PH – około 10%

2. Optymalizacja tras w oparciu o zoptymalizowane obszary działania PH – około 10%


Oznacza to zmniejszenie czasu jazdy potrzebnego do obsługi klientów oraz ilości przejechanych kilometrów oraz o około 20%. Wyniki z jednego z rzeczywistych projektów przedstawiamy poniżej.

przykład kompleksowej analizy


Dane wejściowe do analizy

1. Raporty PH – kolejność wizyt u klientów w poszczególne dni oraz – jeśli takie dane istnieją - godziny rozpoczęcia i zakończenia wizyty

2. Dane klientów (adresy klientów, godziny ich dostępności oraz obsługujący ich PH)

3. Dane PH - adresy miejsc zamieszkania.


Dane stanowiące podstawę przygotowania analizy powinny zostać dostarczone w formie elektronicznej, we wskazanym formacie plików.


Etapy prac analizy standardowej

1. Przygotowanie danych na potrzeby systemu Map&Market.

2. Przygotowanie bazy danych systemu Map&Market

3. Wykonanie analizy


Wyniki analizy są prezentowane na spotkaniu podsumowującym przy użyciu systemu Map&Market. Przekazana zostaje także dokumentacja w formie zrzutów z ekranów Map&Market oraz pliku EXCEL zawierającym plany tras.