Warning: Use of undefined constant s - assumed 's' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /so-lib/f0.php on line 396

Warning: Use of undefined constant s - assumed 's' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /so-lib/f0.php on line 397

Warning: Use of undefined constant s - assumed 's' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /so-lib/f0.php on line 397

Warning: Use of undefined constant s - assumed 's' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /so-lib/f0.php on line 398

Warning: Use of undefined constant s - assumed 's' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /so-lib/f0.php on line 399

Warning: Use of undefined constant s - assumed 's' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /index.php on line 14

Warning: Use of undefined constant s - assumed 's' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /index.php on line 15

Warning: Use of undefined constant s - assumed 's' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /index.php on line 16

Warning: Use of undefined constant s - assumed 's' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /index.php on line 44

Warning: Use of undefined constant s - assumed 's' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /index.php on line 57

Rozwiązania RCS – Informatyka dla Logistyki


Oferujemy niszowe, unikatowe, specjalistyczne systemy informatyczne wspierające logistykę. Ich wdrożenie skutkuje obniżeniem kosztów logistyki, co w konsekwencji zwiększa konkurencyjność firmy i staje się źródłem przewagi na rynku. Jesteśmy partnerem firm PTV AG, PASS Logistics Solutions oraz SCT GmbH. Posiadamy kompetencje w zakresie oferowania, wdrażania oraz serwisowania produktów tych firm w Polsce. Ponadto jesteśmy autorami polskich wersji oferowanych systemów.1. „Map&Market” oraz „Map&Market 25h” autorstwa firmy PTV z Niemiec, wraz ze zintegrowanymi mapami produkcji europejskiego lidera, firmy TomTom

Map&Market służy do centralnego, automatycznego, planowania optymalnych obszarów działania oraz tras przedstawicieli handlowych (PH) w oparciu o zaawansowane algorytmy optymalizacyjne. System planuje na trzech poziomach:

Poziom OPERACYJNY: centralne planowanie optymalnych tras wizyt PH oraz obliczanie indywidualnie dla każdego PH wskaźnika obciążenia pracą w % w stosunku do nominalnego czasu pracy. Wyniki (trasówki) są replikowane na urządzenia przenośne PH.

Poziom TAKTYCZNY: planowanie optymalnych obszarów działania PH, rozumiane jako optymalne przypisanie PH do klientów.

Poziom STRATEGICZNY: planowanie optymalnej wielkości zespołu PH do wykonania postawionych mu zadań oraz wskazywanie optymalnych miejsc zatrudnienia (zamieszkania PH).

Map&Market 25h jest narzędziem opartym o MS Outlook, służącym do zarządzaniem przez ASM’ów zespołami PH. Jest to także indywidualne narzędzie pracy PH, którzy mogą modyfikować otrzymane plany wizyt poprzez stronę WWW i Internet.

Oferowana unikatowa funkcjonalność systemów „Map&Market” oraz „Map&Market 25h” wypełniają istotną lukę w systemach SFA, CRM i ERP.

Firma PTV AG rozwija swój produkt od ponad 30 lat. http://mapandmarket.ptvgroup.com/en/home/
2. PLANTOUR autorstwa firmy Pass Logistics Solutions AG z Niemiec wraz ze zintegrowanymi mapami produkcji europejskiego lidera, firmy TomTom.

PLANTOUR służy do planowania optymalnych tras dystrybucyjnych (realizacja dostaw) w oparciu o inteligentne algorytmy. Może planować zarówno trasy dynamiczne jak i trasy ramowe.

Zintegrowany z systemem PLANTOUR system AIS Telematyka może współpracować z dowolnymi smartfonami z systemem operacyjnym Android. Funkcje Telematyki:

Po zakończeniu trasy dystrybucyjnej system PLANTOUR porównuje trasy zaplanowane z rzeczywiście przejechanymi, co znakomicie ułatwia rozliczenia zarówno z zewnętrznymi przewoźnikami jak i kontrolę własnych kierowców.

Firma Pass Logistics Solutions wchodząca w skład PASS Consulting Group rozwija swój produkt od ponad 28 lat. https://www.pass-consulting.com/en/industries/logistics/
3. DISKOVER autorstwa firma Supply Chain Technology GmbH (SCT) z Niemiec automatyzuje procesy w dziale zakupów do prognozowania popytu oraz automatycznego generowania optymalnych propozycji zamówień do dostawców zewnętrznych i uzupełnień dla własnych filii (replenishment).

System przeprowadza codziennie analizy ABC i XYZ, dzieląc cały asortyment artykułów na 9 klas (lub ich wielokrotność), którym następnie przyporządkowuje się żądane poziomy obsługi klienta. DISKOVER jest oparty na 8 algorytmach statystycznych do prognozowania popytu oraz na doświadczeniu producenta w zakresie statystyki stosowanej. Automatyzuje prognozowanie popytu i generowanie propozycji optymalnych zamówień do dostawców zewnętrznych. Po zatwierdzeniu zamówienia są eksportowane do systemu ERP, z którego są wysyłane do dostawców. System wspiera także uzupełnianie zapasów we własnych oddziałach oraz sklepach - replenishment.

W systemie zaimplementowanych jest także 9 algorytmów do obliczania optymalnego poziomu zapasu bezpiecznego (Safety Stock)

Ponadto system wykorzystuje 16 algorytmów do dynamicznego wyliczania optymalnej ekonomicznie wielkości zamówienia (EOQ - Economic Order Quantity) do dostawców. Jest to kompromis pomiędzy kosztami magazynowania a kosztami transportu.

Efektem pracy systemu jest utrzymywanie poziomu obsługi klienta na żądanym poziomie i zapobieganie brakom towaru w magazynie, a w konsekwencji nie dopuszczanie do utraty korzyści z niezrealizowanej sprzedaży.

Firma SCT GmbH – Supply Chain Technology - rozwija swój produkt od ponad 32 lat. https://www.diskover.eu/?lang=en